Rezervēšana

Sazinieties ar mums
lai precizētu informāciju par spēlēm.


Lūdzam rezervēt ne vēlāk kā vienu stundu pirms spēles sākuma.
Pretējā gadījumā mums ir tiesības anulēt spēli.

Maksāt varat SKAIDRĀ NAUDĀ uz vietas, vai arī veikt maksājumu elektroniski ar PĀRSKAITĪJUMU.
Pie reģistrācijas norādiet derīgu e-pasta adresi un telefona numuru.

Lai rezervētu konkrētu laiku, lūdzu, izvēlieties vēlamo datumu, laiku un spēli.